wanneer moeten steriele handschoenen worden gedragen quizlet

Samenwerkingspartner

kwaliteit en professionaliteit Flashcards | Quizlet- wanneer moeten steriele handschoenen worden gedragen quizlet ,Medische handschoenen en alles wat je erover moet weten ...Handhygiëne: Waarom, Wie en Wanneer? - RIVMpolsen moeten goed moeten worden ingewreven. 8. Spoel de handen goed af. ... OPMERKING: Handhygiëne moet worden toegepast op alle momenten, ook wanneer handschoenen worden gedragen. 1 Voor contact met een cliënt* WAAROM? Om de cliënt te beschermen tegen kolonisatie en infecties door bacteriën die ... medicatie of steriele materialen 3 Na ...Handhygiëne: Waarom, Wie en Wanneer? - PDF Free Download

Ook de vingertoppen, duimen, gebieden tussen de vingers en de polsen moeten grondig met de handalcohol worden ingewreven. 8. Laat de handen drogen aan de lucht Bij niet of onvoldoende droging van de alcohol is het effect minder en bestaat bovendien de kans bij aansluitend gebruik van handschoenen, op huidirritatie.

Praktijkorganisatierichtlijn Infectiepreventie in de huisartsen- …

ting wanneer steriel werken (en dus het gebruik van steriele handschoenen) is geïndiceerd, wordt overgelaten aan de huisarts. Om de juiste afweging te maken of er steriel gewerkt moet worden bij een chi­ rurgische ingreep in de eerste lijn of dat er andere voorzorgsmaatregelen geno­ men moeten worden (zoals antibiotische

Praktijkorganisatierichtlijn Infectiepreventie in de huisartsen- …

ting wanneer steriel werken (en dus het gebruik van steriele handschoenen) is geïndiceerd, wordt overgelaten aan de huisarts. Om de juiste afweging te maken of er steriel gewerkt moet worden bij een chi­ rurgische ingreep in de eerste lijn of dat er andere voorzorgsmaatregelen geno­ men moeten worden (zoals antibiotische

BA2019 06 Werkinstructie biologische agentia PBM

• Handschoenen worden steeds eenmalig gebruikt. Wanneer de handelingen in volgorde van 'schoon' naar 'vuil' plaatsvinden, is het niet noodzakelijk om de handschoenen tussen de handelingen te vervangen door nieuwe. • Handschoenen worden alleen tijdens cliëntgebonden handelingen gedragen en worden direct na deze handelingen uitgetrokken.

Algemene voorzorgsmaatregelen - Entree

Handschoenen worden altijd gedragen wanneer de handen in contact (kunnen) komen met bloed, lichaamsvochten, excreta, slijmvliezen, niet-intacte huid of verpleeg- en behandelmaterialen die hiermee in aanraking zijn geweest. 4.1.3 Gebruiksvoorschriften Handschoenen worden steeds éénmalig gebruikt en worden na gebruik weggegooid;

Hygiene en infectiepreventie - Vilans

Ook wanneer handschoenen worden gedragen dienen de handen gereinigd te worden. Handschoenen geven bescherming maar kunnen micro-organismen doorlaten. Bovendien bieden handschoenen een ideaal klimaat aan micro-organismen om zich te vermenigvuldigen. Daarom moeten de handen ook direct na het uittrekken van de handschoenen gereinigd

Richtlijn: het correct gebruik van niet-steriele handschoenen door …

INDICATIES 1. WANNEER DIENEN NIET-STERIELE HANDSCHOENEN GEDRAGEN TE WORDEN 1. Draag niet-steriele handschoenen bij (potentieel) contact met bloed, lichaamsvochten (uitgezonderd: transpiratie) en slijmvliezen. (B) 2.

Gezondheidsbevordering infectiepreventie - StudeerSnel

Steriele handschoenen worden gedragen bij het werken met steriel materiaal en/of onder aseptische condities. Beschermende kleding wordt gedragen tijdens handelingen waarbij er kans is op spetteren en spuiten. ... Ook is het belangrijk dat dhr. en zijn naasten weten bij welke signalen ze contact op moeten nemen met de afdeling, wanneer dhr. weer ...

INFECTIEPREVENTIE PROTOCOLLEN Afdeling …

• Handschoenen worden altijd gedragen wanneer de handen in contact komen of kunnen komen met bloed, lichaamsvochten, slijmvliezen, niet-intacte huid of materialen die ... • Inden de handelingen van “vuil” naar “schoon” plaatsvinden moeten de handschoenen direct worden vervangen. ... • De indicaties voor het dragen van steriele ...

NVCG VELDNORM MINIMUM VEREISTEN VOOR DE …

Wanneer handschoenen worden gedragen dienen deze direct na de ingreep worden uitgetrokken en de handen hierna te worden gedesinfecteerd. Niet met handschoenen aan andere zaken aanraken, zoals bijvoorbeeld toetsenbord. x x Naalden direct wegwerpen in de naaldencontainer, nooit recappen. x x Het dragen van mondneusmasker, OK-muts

Samenvatting Medisch-technisch handelen Thema 1 Medisch technisch handelen …

- Steriele latex handschoenen worden gebruikt bij alle handelingen waarbij steriliteit vereist is bv katheteriseren van de blaas, verbinden van wonden die besmet zijn met micro-organismen en het assisteren bij sommige medisch-technische handelingen - Niet steriele latex handschoenen worden gebruikt bij aanraking of verwijdering van besmet materiaal

Infectiepreventie ziekenhuizen is onvoldoende - Nursing

Dec 19, 2013·Ook worden niet-steriele handschoenen vaak nog gedragen wanneer dit niet meer nodig is, waardoor micro-organismen juist worden verspreid. Reiniging en desinfectie Tijdens het inspectiebezoek aan 26 ziekenhuizen bleek dat reiniging en desinfectie in meer dan 80 procent van de ziekenhuizen onder de maat was.

Urineopvangzak - Oosterlengte

Wanneer de cliënt de katheter en de urineopvangzak zelf verzorgt, dient gelet te worden op: ... Bij het legen van de opvangzak worden niet-steriele handschoenen gedragen. ... Opvangzakken zonder aftap8 en met terugslagklep zullen ingeknipt moeten worden. Dit gaat vrijwel altijd gepaard met spatten en morsen. Bescherm je daartegen.

Richtlijn voor het hygiënisch werken in het bekkenbodemgebied

5. Handschoenen . Steriele handschoenen worden gedragen bij aseptische handelingen waarbij men werkt met steriel materiaal of in contact komt met steriel weefsel. Hierdoor wordt voorkomen dat het steriele materiaal of steriel weefsel wordt besmet met micro-organismen. Onsteriele handschoenen worden gedragen als men in contact komt met bloed,

INFECTIEPREVENTIE PROTOCOLLEN Afdeling …

• Handschoenen worden altijd gedragen wanneer de handen in contact komen of kunnen komen met bloed, lichaamsvochten, slijmvliezen, niet-intacte huid of materialen die ... • Inden de handelingen van “vuil” naar “schoon” plaatsvinden moeten de handschoenen direct worden vervangen. ... • De indicaties voor het dragen van steriele ...

Richtlijn: het correct gebruik van niet-steriele handschoenen …

INDICATIES 1. WANNEER DIENEN NIET-STERIELE HANDSCHOENEN GEDRAGEN TE WORDEN 1. Draag niet-steriele handschoenen bij (potentieel) contact met bloed, lichaamsvochten (uitgezonderd: transpiratie) en slijmvliezen. (B) 2.

Hygiene en infectiepreventie

Ook wanneer handschoenen worden gedragen dienen de handen gereinigd te worden. Handschoenen geven bescherming maar kunnen micro-organismen doorlaten. Bovendien bieden handschoenen een ideaal klimaat aan micro-organismen om zich te vermenigvuldigen. Daarom moeten de handen ook direct na het uittrekken van de handschoenen gereinigd

Zorgbureau Daadkracht B.V.

Niet steriele handschoenen worden gedragen ter bescherming van de medewerker 6 en 1.3 Handschoenen en beschermende kleding Handschoenen Handschoenen worden gedragen bij alle handelingen waarbij de medewerker in contact kan komen met bloed, lichaamsvochten, secreta, excreta (urine, feces, braaksel enz.),

Persoonlijke beschermingsmiddelen - Arbocatalogus …

voordat steriele handschoenen worden aangetrokken, moeten de handen worden gereinigd of ingewreven met handdesinfectiemiddel (alcoholvrij). 2) Beschermende kleding beschermende kleding wordt gedragen bij kleine ingrepen, waarbij kans bestaat op spatten en spuiten van bloed, andere lichaamsvochten, secreta of excreta.

Infectiepreventie maatregelen bij dermatochirurgische ingrepen

Steriele handschoenen behoren in combinatie met een steriel veld gedragen te worden en worden wel aanbevolen wanneer kraakbeen, spier of fascie wordt bereikt en wanneer reconstructie plaatsvindt d.m.v. huidplastiek of huidtransplantaat. Inleiding Uit de praktijk blijkt dat het wel of niet dragen van steriele handschoenen per instelling wisselt.

Format toetsingskader IGJ

moeten latex-vrije handschoenen worden gebruikt. Dit geldt dan voor alle medewerkers van de betreffende behandelkamer. Bij CH-1 chirurgische ingrepen dienen steriele handschoenen gedragen te worden. WIP richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken, KNMT 2016, pagina 8 en 40 en 41. • Draag altijd handschoenen wanneer de

Format toetsingskader IGJ

moeten latex-vrije handschoenen worden gebruikt. Dit geldt dan voor alle medewerkers van de betreffende behandelkamer. Bij CH-1 chirurgische ingrepen dienen steriele handschoenen gedragen te worden. WIP richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken, KNMT 2016, pagina 8 en 40 en 41. • Draag altijd handschoenen wanneer de

Persoonlijke beschermingsmiddelen - Arbocatalogus …

voordat steriele handschoenen worden aangetrokken, moeten de handen worden gereinigd of ingewreven met handdesinfectiemiddel (alcoholvrij). 2) Beschermende kleding beschermende kleding wordt gedragen bij kleine ingrepen, waarbij kans bestaat op spatten en spuiten van bloed, andere lichaamsvochten, secreta of excreta.

Deze voorschriften gelden voor alle personen die …

Niet steriele handschoenen worden in ieder geval gedragen bij: Het aanbrengen en verwijderen van gips, Wanneer contact met bloed of lichaamsvochten kan optreden Het tellen van gazen en bepalen van het bloedverlies Na gebruik de handschoenen wegwerpen en bij nieuwe handelingen schone handschoenen nemen.