handschoenen voor medische doeleinden afdrukbare afkortingen

Samenwerkingspartner

DIPP 21 - Salubris- handschoenen voor medische doeleinden afdrukbare afkortingen ,4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling: ... Verontreinigde kleding verwijderen en wassen voor hergebruik. Vooraleer de handschoenen uit te trekken deze met zeep en water reinigen. ... worden voor doeleinden anders dan die gespecificeerd zijn. ...FENCE - ADAMAVoor afkortingen, zie rubriek 16. FENCE VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) 2015/830 ... Geen speciale behandeling/producten voor onmiddellijke medische verzorging op de werkplaats gevergd. ... toepasbaarheid van zulke informatie of de geschiktheid van bepaalde middelen voor hun eigen specifieke doeleinden teVeiligheidskaart

Dit product dient niet voor andere doeleinden dan de gespecificeerde te worden gebruikt zonder voorafgaand advies van een expert. ... H-zinnen en lijst van afkortingen: zie titel 16. ... van de handschoenen. Zorg voor propere handen bij het dragen van de handschoenen.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 5in1 OIL STOP LEAK

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling ... Handschoenen uit PVA Voor een langdurig contact van maximaal 15 minuten zijn handschoenen uit de volgende materialen geschikt: ... product specifieke eigenschappen bezit of geschikt is voor bepaalde doeleinden. Het is de verplichting van de gebruiker om

FENCE - ADAMA

Voor afkortingen, zie rubriek 16. FENCE VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) 2015/830 ... Geen speciale behandeling/producten voor onmiddellijke medische verzorging op de werkplaats gevergd. ... toepasbaarheid van zulke informatie of de geschiktheid van bepaalde middelen voor hun eigen specifieke doeleinden te

Uit de oude Koektrommel

Het gebruik van parfum was naast het maskeren van onfrisse luchtjes ook bedoeld voor hygiënische doeleinden, zoals het bestrijden van de pest en andere ziekten. Geparfumeerde handschoenen werden gemaakt van zacht leer en bevatten een poeder met een overvloed aan geuren, zoals lavendel , bergamot, gemalen iriswortel en kruiden.

Zilver handschoenen I Effectief tegen o.a. kouden handen

Voor een goede werking is het belangrijk dat de zilverhandschoenen dagelijks gewisseld worden voor een schoon paar. Vuil en huidvet vormen een laagje tussen het zilver in de handschoenen en het huidoppervlak. Daardoor wordt de werking van de handschoenen minder. Wij adviseren de handschoenen ook ’s nachts te dragen.

OK Multicool N

Dit product dient niet voor andere doeleinden dan de gespecificeerde te worden gebruikt zonder voorafgaand advies van een expert. 1.3. DETAILS BETREFFENDE DE VERSTREKKER VAN HET VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD LEVERANCIER: OK Nederland Weth.buitenhuisstraat 7 7951 SJ Staphorst Nederland Tel: +31 (0) – 522239999 Fax: +31 (0) - 251873

Veiligheidsinformatieblad - speciaal voor professionals

16.2 Afkortingen en acroniemen Geen 16.3 Belangrijke literatuuropgaven en gegevensbronnen Geen 16.4 Relevant H-and EUH phrases (Number and full text) Geen 16.5 Opleidingsinformatie Geen 16.6 Aanvullende informatie doeleinden dan hetgeen aangegeven in sectie 1 gebruikt te worden, zonder dat er eerst een beschreven

7082 191-00 - lhis.nl

Gebruik het apparaat alleen voor huishoudelijke toepassingen. Alle andere toepassingen zijn niet toegestaan. Het apparaat is niet geschikt voor het bewaren en koelen van medicijnen, bloedplasma, laboratoriumpreparaten en dergelijke stoffen en producten als ge-noemd in de richtlijn inzake medische hulpmiddelen 2007/47/EG.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD - Hewlett Packard

S36/37 Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding. S60 Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren. space Lijst van relevante R-zinnen R20/21 Schadelijk bij inademing en bij aanraking met de huid. R36/38 Irriterend voor de ogen en de huid. R52/53 Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu ...

PUBLICATIE VAN DE HOGE GEZONDHEIDSRAAD nr PDF Free …

5 1 INLEIDING EN VRAAGSTELLING Het gebruik van ioniserende stralingen voor medische doeleinden heeft al geruime tijd zijn nut bewezen, voor zowel diagnostische toepassingen in de radiologie en nucleaire geneeskunde als voor therapeutische toepassingen met externe radiotherapie en in de nucleaire geneeskunde de zogenaamde metabole therapie door middel …

Rubber - Wikipedia

De wereldmarkt voor rubber is ongeveer 24 miljoen ton groot, waarvan het aandeel natuurrubber ongeveer 40-45% bedraagt. De belangrijkste gebruiker van natuurrubber is de bandenindustrie, met een aandeel van ongeveer 70%, en circa 12% gaat naar de productie van latex handschoenen. Het aandeel van de niet-ontwikkelde landen in de globale consumptie is …

Veiligheidsinformatieblad

Handschoenen niet in de buurt van draaiende machinedelen of gereedschappen dragen. Herstelfasen inlassen om Aanvullende handbeschermingsmaatregelen: Voor gebruik dichtheid/ondoorlaatbaarheid controleren. de huid te laten regeneren. Bij gepland hergebruik handschoenen voor het uittrekken reinigen en goed geventileerd bewaren.

Handschoen dispenserhouders - Uw Medische Groothandel

De beste prijs-kwaliteit in medische artikelen, disposables en incontinentiematerialen. Dus kijk, vergelijk en bespaar. En heeft u een vraag? Bel of mail ons ev. ... RVS wandhouder Breed voor 4 dozen handschoenen S, M, L, XL p.s. €43,20 Excl. btw. €52,27 Incl. btw Op voorraad. RVS wandhouder MEDIUM van medisch edelstaal. €27,10 Excl. btw ...

DIPP 21 - Salubris

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling: ... Verontreinigde kleding verwijderen en wassen voor hergebruik. Vooraleer de handschoenen uit te trekken deze met zeep en water reinigen. ... worden voor doeleinden anders dan die gespecificeerd zijn. ...

Uit de oude Koektrommel

Het gebruik van parfum was naast het maskeren van onfrisse luchtjes ook bedoeld voor hygiënische doeleinden, zoals het bestrijden van de pest en andere ziekten. Geparfumeerde handschoenen werden gemaakt van zacht leer en bevatten een poeder met een overvloed aan geuren, zoals lavendel , bergamot, gemalen iriswortel en kruiden.

HANDBESCHERMING

Medische handschoenen voor een-malig gebruik. EN455-1 AQL <1,5 EN455-2 Testen fysieke eigenschappen. 148 // HANDBESCHERMING ASTM1790 of ISO13997 (TDM) test versus EN 388 voor snijbestendigheid De EN-388 Couptest meet het aantal cycli over slechts een korte afstand dat nodig is om door aan bepaald materiaal te …

Veiligheidskaart - PLI | Petronas

Dit product dient niet voor andere doeleinden dan de gespecificeerde te worden gebruikt zonder voorafgaand advies van een expert. ... H-zinnen en lijst van afkortingen: zie titel 16. ... van de handschoenen. Zorg voor propere handen bij het dragen van de handschoenen.

7082 191-00 - lhis.nl

Gebruik het apparaat alleen voor huishoudelijke toepassingen. Alle andere toepassingen zijn niet toegestaan. Het apparaat is niet geschikt voor het bewaren en koelen van medicijnen, bloedplasma, laboratoriumpreparaten en dergelijke stoffen en producten als ge-noemd in de richtlijn inzake medische hulpmiddelen 2007/47/EG.

Veiligheidsinformatieblad

Handschoenen niet in de buurt van draaiende machinedelen of gereedschappen dragen. Herstelfasen inlassen om Aanvullende handbeschermingsmaatregelen: Voor gebruik dichtheid/ondoorlaatbaarheid controleren. de huid te laten regeneren. Bij gepland hergebruik handschoenen voor het uittrekken reinigen en goed geventileerd bewaren.

Veiligheidsinformatieblad - speciaal voor professionals

16.2 Afkortingen en acroniemen Geen 16.3 Belangrijke literatuuropgaven en gegevensbronnen Geen 16.4 Relevant H-and EUH phrases (Number and full text) Geen 16.5 Opleidingsinformatie Geen 16.6 Aanvullende informatie doeleinden dan hetgeen aangegeven in sectie 1 gebruikt te worden, zonder dat er eerst een beschreven

Veiligheidskaart

Dit product dient niet voor andere doeleinden dan de gespecificeerde te worden gebruikt zonder voorafgaand advies van een expert. ... H-zinnen en lijst van afkortingen: zie titel 16. ... van de handschoenen. Zorg voor propere handen bij het dragen van de handschoenen.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Voor indicaties voor afvalzuivering zie paragraaf 13. RUBRIEK 7. Hantering en opslag 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel Voorzorgsmaatregelen op het etiket naleven. 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten Goed afgesloten. Droog. Bewaren bij +15°C tot +25°C.

Hoyer Frigus SF 1200 N1 - Machinery World

voor andere doeleinden. i.4.2 Fabrikant Deze Tetra Pak machine of apparatuur werd gefabriceerd door: ... • Houd uw handen en handschoenen proper • Draag geen polshorloge, ring, halssnoer, oorringen of andere ... Zorg onmiddellijk voor medische verzorging als er zich een ongeval voor-doet. ii.2 Beschrijving veiligheidsmaatregelen ii ...

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Voor indicaties voor afvalzuivering zie paragraaf 13. RUBRIEK 7. Hantering en opslag 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel Voorzorgsmaatregelen op het etiket naleven. 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten Goed afgesloten. Droog. Bewaren bij +15°C tot +25°C.